Lista panoram:
Wybierz punkt na mapie:
Panoramy wykonane przez: www.blackandwhite.net.pl
JAK OGLĄDAĆ PANORAMY:
Aby móc oglądać wirtualne panoramy, na komputerze muszą być zainstalowane odtwarzacze: DevalVR, QuickTime lub Flash.
Zaleca się używanie odtwarzacza DevalVR.

Panoramy oglądamy, używając myszki lub klawiatury komputera w następujący sposób:

Przesuwanie zdjęcia
Lewym przyciskiem myszki klikamy na wybrany fragment panoramy. Powtórne kliknięcie pozwala na przeciąganie obrazu w dowolnym kierunku, powodując jego obrót.

Oddalanie i przybliżanie widoku
Klawisz Ctrl oddala od obiektu, klawisz Shift przybliża obiekt